17 år

Sådan er reglerne for de 17 årige:


1. 17-årige bilister skal ledsages af en voksen, som er mindst 30 år gammel, med kørekort og mindst ti års erfaring som bilist.

2. Den voksne ledsager må ikke selv have fået hverken betinget eller ubetinget frakendt sit kørekort i løbet af en tiårig periode.

3. Den voksne ledsager skal selv være i stand til at køre bil og må altså ikke være beruset.

4. 17-årige skal, lige som 18-årige skal det i dag, have bestået både teori og praksis, inden de kan få deres kørekort udleveret.

5. De unge vil kunne begynde at tage kørekort tre måneder før, de fylder 17.

6. 17-årige skal følge færdselsloven på lige fod med alle andre.

Samtykkeerklæring:


Begge forældre eller den der har forældremyndigheden skal underskriver en “samtykkeerklæring” for at man må tage kørekort som 17 årig.
Den kan hentes her Samtykkeerklæring